Privacyverklaring

1. Privacy beleid van stichting Evangeliegemeente Agapè

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Stichting Evangeliegemeente Agapè verwerkt jouw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons verwerkt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Evangeliegemeente Agapè kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de producten of diensten van stichting Evangeliegemeente Agapè, en/of omdat je deze afgeeft via een van onze communicatiekanalen (websites, e-mail of telefoon). Stichting Evangeliegemeente Agapè kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• jouw voor- en achternaam
• jouw adresgegevens
• jouw telefoonnummer
• jouw e-mailadres
• jouw iban nummer
• jouw geboortedatum

In sommige situaties (aanmelden voor activiteiten, conferenties of cursussen) is het noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens te registreren om de desbetreffende dienst te verlenen. Deelnemers en vrijwilligers worden hier van tevoren over op de hoogte gesteld.

Het registreren van aanvullende persoonsgegevens wordt uitsluitend in overleg en met expliciete goedkeuring van de betrokkenen gedaan.

3. Waarom stichting Evangeliegemeente Agapè gegevens nodig heeft

Stichting Evangeliegemeente Agapè houdt een relatieadministratie bij houdt een relatieadministratie bij. Onder relaties verstaan we: donateurs, (rechts-) personen die nieuwsbrieven ontvangen, (rechts-) personen die producten of diensten afnemen of van wie stichting Evangeliegemeente Agapè producten of diensten afneemt en personen die deelnemen aan activiteiten.

Stichting Evangeliegemeente Agapè verzameld uitsluitend persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar processen ten behoeve van de hierboven genoemde relaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

4. Hoe stichting Evangeliegemeente Agapè persoonsgegevens verzameld

Stichting Evangeliegemeente Agapè heeft diverse websites die gerelateerd zijn aan de organisatie. Wanneer je op één van deze websites diensten afneemt dan worden de noodzakelijk persoonsgegevens via formulieren verzameld.

Persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer je je aanmeldt als financiële partner of wanneer je je aanmeldt voor een (digitale) nieuwsbrief of wanneer je je registreert als aangeslotene bij Evangeliegemeente Agapè . Jouw persoonsgegevens worden ook vastgelegd wanneer je een gift overmaakt naar stichting Evangeliegemeente Agapè via jouw eigen bankrekening.

5. Wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens

Stichting Evangeliegemeente Agapè vraagt waar nodig om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan ten alle tijden ingetrokken worden. Je kunt gebruik maken van jouw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen (zie ook: 6. Jouw rechten). Voor het afnemen/leveren van sommige producten en/of diensten is stichting Evangeliegemeente Agapè genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor geldt de “uitvoering overeenkomst” als wettelijke grondslag. Stichting Evangeliegemeente Agapè houdt het recht om een overeenkomst te ontbinden indien een leverancier of klant zich verzet tegen het verstrekken van persoonsgegevens. Stichting Evangeliegemeente Agapè zal jouw gegevens alleen gebruiken voor de doelstelling waarvoor je het gegeven heeft. Stichting Evangeliegemeente Agapè kan je informeren over andere ontwikkelingen wanneer er gerechtvaardigde aannamen zijn dat je daar interesse in hebt.

6. Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je ook te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan jouzelf of een andere organisatie en heb je het recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw gegevens. Om gebruik te maken van één van deze rechten kunt je schriftelijk een verzoek indienen via secretariaat@evangeliegemeenteagape.nl. Stichting Evangeliegemeente Agapè zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Betrokkenen die langer dan 7 jaar geen materiële of immateriële betrokkenheid bij Agapè hebben gehad worden in het volgende kalenderjaar verwijderd. Het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven via een Agapè – account of het deelnemen aan een online cursus wordt ook gezien als betrokkenheid.

8. Automatische besluitvorming

Binnen stichting Evangeliegemeente Agapè wordt er geen gebruik gemaakt van profiling: dat wil zeggen op basis van analyse van in de organisatie aanwezige kennis nieuwe potentiële relaties benaderen.

9. Delen met anderen

Stichting Evangeliegemeente Agapè verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

10. Doorgifte buiten de EU

Alle software voldoet aan de Europese regelgeving en ook de dataprocessing zal te allen tijde plaatsvinden onder een beschermingsniveau dat passend is conform de Europese wetgeving. Het is mogelijk dat het verwerken van de data buiten Europa plaatsvindt.

11. Regels voor kinderen

Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar gebruik willen maken van diensten en/of producten van stichting Evangeliegemeente Agapè dan moeten de ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemming geven. We verzamelen alleen de persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar van aangesloten bij Evangeliegemeente Agapè, of die nodig is om te registreren voor een activiteit of het leveren van een product.

12. Website en cookiebeleid

Op de social media kanalen en websites van stichting Evangeliegemeente Agapè worden via cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Evangeliegemeente Agapè gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

13. Vragen over het privacy beleid

Stichting Evangeliegemeente Agapè houdt het recht om het privacy beleid te wijzigen. Je kunt te allen tijde het actuele privacy beleid van Evangeliegemeente Agapè inzien via de website. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via secretariaat@evangeliegemeenteagape.nl.

14. Beveiligen

Stichting Evangeliegemeente Agapè neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van stichting Evangeliegemeente Agapè maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door stichting Evangeliegemeente Agapè verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met stichting Evangeliegemeente Agapè op via secretariaat@evangeliegemeenteagape.nl.

Stichting Evangeliegemeente Agapè
Golfslag 13
3224 cm Hellevoetsluis
E-mail: secretariaat@evangeliegemeenteagape.nl

KvK-nummer: 41142029