Stichting

Stichting

Evangeliegemeente Agapè is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • dhr. R.A. de Bruijn (voorzitter)
  • dhr. W.P.A. Kok (lid)
  • dhr. R. Kraaij (lid)

Dhr. P. Koert ondersteunt het stichtingsbestuur als penningmeester.
Bestuurders en andere medewerkers van de stichting ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden voor de stichting.

ANBI

Evangeliegemeente Agapè staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiervoor gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Standaard formulier publicatieplicht ANBI 2022

Rekeningnummer

IBAN: NL36 INGB 0000 4475 12

Belastingdienst

Vermeld als Stichting Evangelische Gemeente Agapè, fiscaal nummer 800604003.

Kamer van Koophandel

Vermeld als Stichting Agapè, geregistreerd onder nummer 41142029.

Bezoekadres

Samenkomst (iedere zondag om 10.30 uur)
PENTA College CSG Jacob van Liesveldt
Fazantenlaan 2
3222 AM Hellevoetsluis

Tweedehands kledingwinkel (woensdag 10.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-14.00 uur)
Tweede Kans
Rijksstraatweg 142b
3224 KC Hellevoetsluis

Postadres
Evangeliegemeente Agapè
T.a.v. het secretariaat
Kraaienest 39
3222 PK Hellevoetsluis

De stichting is per e-mail te bereiken via secretariaat@evangeliegemeenteagape.nl

Doelstelling

Onze missie is:

Wij willen samen een evangeliegemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die God eren en dienen, elkaar liefhebben en opbouwen, en de wereld bereiken met het evangelie.

Daarbinnen onderscheiden wij de volgende doelstellingen:

  • Het eren en dienen van God met onze woorden en met wat we zijn en hebben.
  • Elkaar liefhebben en bemoedigen in zorgzame relaties. Elkaar dienen en opbouwen met onze gaven en talenten.
  • Aan mensen die Jezus Christus niet kennen het Evangelie van Jezus Christus verkondigen, zowel dichtbij als ver weg.
  • Dienstbaar zijn in onze samenleving.

Beleidsplan Evangeliegemeente Agape Hellevoetsluis

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over 2023 is te lezen in de volgende documenten: Toelichting op financieel overzicht 2023, Overzicht in cijfers, Overzicht in grafieken.

De financiële verantwoording over 2022 is te lezen in de volgende documenten: Toelichting op financieel overzicht 2022, Overzicht in cijfers, Overzicht in grafieken.

De financiële verantwoording over 2021 is te lezen in de volgende documenten: Toelichting op financieel overzicht 2021, Overzicht in cijfers, Overzicht in grafieken.

Privacyverklaring

Het privacy beleid van Stichting Evangeliegemeente Agape is verwoord in het volgende pagina: Privacyverklaring.